ترامپ گزینه‌هایش را در قبال ایران رو نمی‌کند

Posted by

یووه به آرسنال جواب رد داد

یک روزنامه صهیونیستی در مطلبی نوشت رئیس‌جمهور منتخب آمریکا تاکنون درخصوص سیاست دولت آینده‌اش در قبال تهران و تل‌آویو اظهارنظری نکرده است.

یووه به آرسنال جواب رد داد