توهین مبلغ کویتی به ایران همزمان با ورود روحانی به کویت

Posted by

یووه به دنبال جذب مهاجم سابق بارسلونا

در حالی که رئیس جمهوری اسلامی ایران با ابراز حسن نیت عازم عمان شد تا از آنجا به کویت برود، مبلغ سرشناس کویتی با اظهارات تند ضد ایرانی، تهران را به فرقه‌گرایی متهم کرد.

یووه به دنبال جذب مهاجم سابق بارسلونا