مخالفت وزیر با معرفی نامزد جایگزین برای روحانی

Posted by

یک بازیکن جدید ایرانی لژیونر شد

عضو مرکزیت حزب اعتدال و توسعه با معرفی نامزد جایگزین برای روحانی در انتخابات 96 مخالفت کرد. برخی اصلاح‌طلبان به بهانه احتمال رد صلاحیت روحانی، اصرار دارند یک اصلاح‌طلب را به عنوان جایگزین وی معرفی کنند.

یک بازیکن جدید ایرانی لژیونر شد