الجبیر: هیچ دلیلی وجود ندارد که افراط‌گرایان سعودی مسئول حملات تهران باشند

Posted by

یک دقیقه سکوت در نشست شورای امنیت به احترام شهدای حملات تروریستی تهران

وزیر امور خارجه عربستان گفت که نمی‌داند چه کسی مسئول حملات امروز در تهران بوده است.

یک دقیقه سکوت در نشست شورای امنیت به احترام شهدای حملات تروریستی تهران