تامین برخی از شروط ۱۳ گانه برای قطر دشوار است

Posted by

یک سال از دغدغه رهبری گذشت و پیگیری فیش های نجومی «تقریبا هیچ»!

وزیر خارجه آمریکا با دشوار خواندن برخی از شروط عربستان و متحدینش برای از سرگیری رابطه با دوحه، مذاکره مستمر طرفین برای حل اختلاف را خواستار شد.

یک سال از دغدغه رهبری گذشت و پیگیری فیش های نجومی «تقریبا هیچ»!