نگاهی به آخرین وضعیت احیای دریاچه ارومیه و پروژه انتقال آب

Posted by

یک کشته وسه مجروح بر اثر رانندگی در نایین

روزنامه وقایع اتفاقیه در گزارشی به آخرین وضعیت احیای دریاچه ارومیه و پروژه های انتقال آب به آن پرداخت.

یک کشته وسه مجروح بر اثر رانندگی در نایین