برانکو: نشان دادیم مستحق قهرمانی هستیم

Posted by

۱۶ هزار زایمان رایگان در بیمارستان‌های استان بوشهر انجام شد

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: ۹۰ دقیقه بازی را در کنترل داشتیم و نشان دادیم مستحق قهرمانی هستیم. وی افزود: ما در بازی‌های دیگری هم بود که موقعیت‌های زیادی داشتیم، اما فقط یک گل می‌زنیم.

۱۶ هزار زایمان رایگان در بیمارستان‌های استان بوشهر انجام شد