“مارتین شولتز” نامزد صدر اعظمی آلمان شد

Posted by

۲۴۸ راه روستایی در استان کرمانشاه مسدود است

هیات مدیره حزب سوسیال دموکرات آلمان به اتفاق آراء “مارتین شولتز”، رئیس سابق پارلمان اروپا را به عنوان نامزد اصلی این حزب برای انتخابت پارلمانی آینده و رقیب مرکل برای کسب مقام صدر اعظمی معرفی کردند. نامزدی شولتز در چارچوب جلسه محرمانه رهبران حزب که در روزهای یکشنبه و دوشنبه در برلین برگزار می شود انجام شد.

۲۴۸ راه روستایی در استان کرمانشاه مسدود است