دی میستورا: جنگ در سوریه برنده نظامی ندارد

Posted by

۳۱ کشور در کنفرانس گرد‌وغبار در تهران شرکت دارند

نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه با رد راهکار نظامی برای حل بحران سوریه توافق آمریکا و روسیه را برای رسیدن به صلح را ضروری دانست.

۳۱ کشور در کنفرانس گرد‌وغبار در تهران شرکت دارند