روحانی چه پیشنهادی به ناطق نوری داد که نپذیرفت؟

Posted by

۵ دلیلِ حمایت از کارآفرینی در حوزه آی‌تی

روزنامه شرق نوشت: شنیده‌هاحاکی از آن است یکی از وزیران از طرف رئیس‌جمهوری پیشنهاد دبیری شورای عالی امنیت ملی را به ناطق نوری ٧٣ساله داده و او هم قبول نکرده است.

مسئوليتي که هم‌اکنون برعهده دريابان علي شمخاني است. دبير شورا با نظر رئيس‌جمهوري که رياست شورا را بر‌عهده دارد، انتخاب مي‌شود و از سوي مقام معظم رهبري هم حکم انتصاب دريافت مي‌کند.
 

۵ دلیلِ حمایت از کارآفرینی در حوزه آی‌تی