مدافع مغضوب استقلال انفرادی تمرین کرد+عکس

Posted by

۹۷درصد موبایل‌ها در بازار قاچاق هستند

مدافع مغضوب استقلال که به دلیل مصدومیت از آبی های پایتخت کنار گذاشته شده به صورت انفرادی تمرین می کند.

۹۷درصد موبایل‌ها در بازار قاچاق هستند