حرکت به سمت توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای توسعه ملی را در پی دارد

Posted by

‎ ۶ هویت جدید شناسایی شده از حادثه پلاسکو

علی لاریجانی خاطرنشان کرد: حرکت کشور به سمت توسعه آموزش‌های فنی و مهارت‌های حرفه‌ای به‌طور حتم تحولات چشمگیری را در دستیابی به توسعه ملی و مهارت کشور در پی خواهد داشت که دستاوردهای آن ماندگار خواهد بود.

‎ ۶ هویت جدید شناسایی شده از حادثه پلاسکو