بی احتیاطی کامیون به قیمت جان دانش آموز تمام شد+عکس

Posted by

سازمان
حج و زیارت پیگیر “پرونده شهدای منا”

دانش آموز راسکی پس از پیاده شدن از سرویس مدرسه در حادثه ای دردناک جان خود را از دست داد.

سازمان
حج و زیارت پیگیر “پرونده شهدای منا”