اعضای کمیته بررسی مدرک تحصیلی برادر رئیس جمهور مشخص می شوند

Posted by

تولد نوزادی که “بیگانه فضایی” لقب گرفت/ (عکس 18+)

اعضای کمیته بررسی مدرک تحصیلی دستیار ویژه و برادر حسن روحانی هفته آینده مشخص می‌شوند.

تولد نوزادی که “بیگانه فضایی” لقب گرفت/ (عکس 18+)