تصمیم عجیب مورینیو در منچستر

Posted by

افشای روابط نزدیک “اسرائیل” و بحرین

مربی فصل جاری شیاطین سرخ به استفاده از شوان اشتایگر در لیگ اروپا می‌اندیشد.

افشای روابط نزدیک “اسرائیل” و بحرین