هوای تهران بالاخره سالم شد

Posted by

نامه میراث فرهنگی به “قالیباف” برای حفظ حریم کاخ گلستان

هوای تهران پس از هشت روز بالاخره در شرایط سالم قرار گرفت.

به گزارش میزان، هوای تهران امروز پس از هشت روز قرار داشتن در شرایط ناسالم، با کاهش آلاینده ها در شرایط سالم قرار گرفت. 

شاخص ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون روی عدد 85 قرار دارد.
 

نامه میراث فرهنگی به “قالیباف” برای حفظ حریم کاخ گلستان