کارگزاران نظام جریان‌های سیاسی بهانه‌گیر را مدیریت کنند

Posted by

ضربه “بازنشستگی ۲۰ساله زنان” به پیکر آموزش وپرورش

یک نماینده مستقل مجلس دهم گفت: با توجه به فشارها و تهدیدات خارجی وظیفه همه جریان‌ها و گروه‌های سیاسی است تا کمک کنند کشور در راستای چشم‌انداز کلی و سیاست‌های راهبردی در همه سطوح حرکت کند تا شاهد ایران توسعه یافته باشیم.

مجید کیان‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: انتقادات دلسوزانه و منصفانه جریان‌های سیاسی به الماس تراش‌خورده‌ای می‌ماند که موجب صیقل مدیریت‌ها و عملکردها و افزایش کارآیی‌ها می‌شود. شنیده شدن و توجه همزمان به نظرات کارشناسان و منتقدان قطعا در پخته‌تر شدن قوانین و سیاست‌های اجرایی تاثیر مثبت داشته و موجب توسعه و پیشرفت کشور در ابعاد داخلی و خارجی می‌شود.

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس متذکر شد: در این قضیه هر قدر وحدت جریان‌های سیاسی بیشتر شود قطعا حاشیه‌سازی‌ها کمتر شده  و تمام انرژی و تمرکز مجریان و کارگزاران نظام معطوف به خارج کردن کشور از عقب‌ماندگی در حوزه‌های مختلف می‌شود. اختلاف سلیقه جریان‌های سیاسی همیشگی است اما باید مراقبت کرد تا اختلافات همچون سد مانع  پیشبرد امور کشور در حوزه‌های مختلف نشود.

وی تاکید کرد: کارگزاران نظام در قوای سه‌گانه، دستگاه‌های حاکمیتی و جریان‌های سیاسی باید براساس برنامه‌های مصوب و در چارچوب قوانین و مقررات کشور و البته با انسجام، همدلی و همراهی یکدیگر و توجه به تهدیدات متنوع خارجی در مسیر رشد و بالندگی کشور حرکت کنند.

این نماینده مستقل مجلس دهم پیشنهاد داد: مسئولان امر باید با پذیرش مسئولیت کارها و تشریح دوره‌ای عملکردهای‌شان پاسخگوی افکار عمومی و منتقدان باشند. اثر طبیعی این مسئله و توجه جدی به آن موجب برجسته شدن کاستی‌ها، موانع و  مشکلات توسط منتقدان و رفع آنها توسط مسئولان و کارگزاران در دستگاه‌های مختلف می‌شود به بیان روشن‌تر بین تخریب و سرکوب ظرفیت‌های مدیریتی و اجرایی و توانمندسازی آنها از طریق مکانیزم‌های انتقادی باید تفاوت قائل شد و صد البته منتقدان باید با دلسوزی و مصلحت‌اندیشی نظرات انتقادی خود را با هدف رفع آنها و نه تخریب و مانع‌تراشی برای مدیران اجرایی در چارچوب ضوابط و قوانین جاری کشور مطرح کنند.

کیان‌پور تاکید کرد: همه آحاد و جریان‌های سیاسی کشور باید در توسعه کشور سهیم باشند و این میسر نمی‌شود مگر با وحدت، دوستی و همراهی. قطعا هیچ کاری بی‌عیب و ایراد نیست مهم این است که ایرادات و اشکالات و نظرات انتقادی در فضای دوستانه و کارشناسانه شنیده شود و در جهت رفع آنها سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسب شود. تا وقتی حرف منتقدان شنیده نشود نمی‌توان گفت که همه شهروندان در سرنوشت خود مشارکت دارند.

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس البته حساب منتقدان بهانه‌گیر را از حساب منتقدان منصف جدا دانست و اظهار کرد: در حالی که برای مقابله با تهدیدات خارجی پیرامونی نیازمند انسجام و وحدت ملی هستیم اما برخی افراد و جریان‌های سیاسی بدون توجه به این مسئله بسیار مهم و حیاتی صرفا با اغراض سیاسی، بهانه‌گیری می‌کنند. مسئولان و کارگزاران نظام باید با سیاست‌های مناسب این طیف‌ها را مدیریت کنند.

ضربه “بازنشستگی ۲۰ساله زنان” به پیکر آموزش وپرورش