پس از 30 سالگی، این مواد غذایی را نخورید

Posted by

اعتراض خالق “من زنده‌ام” به توهین‌کنندگان قالیباف

در دوره سی سالگی به بعد، باید سعی نمود از نان سفید، اسنک ها و مواد افزودنی در نان ها، حتی کلوچه ها در رژیم غذایی خود پرهیز نمود. این غذاهای پر کالری هستند و کالری اضافی موجود در آنها موجب اضافه وزن شما خواهد شد.

اعتراض خالق “من زنده‌ام” به توهین‌کنندگان قالیباف