انجمن روزنامه نگاران تهران قانونی است

Posted by

2ماه شکجه زن پولدار به خاطر اموالش

به گزارش شهروند، علی ربیعی گفت: این حق همه اصناف است که انجمن صنفی خود را داشته باشند و ما در هر صنفی با حوزه های تخصصی متفاوت می توانیم مجوز بدهیم. مثلا انجمن عکاسان به عنوان یک نهاد صنفی حق دارند تشکیل جلسه بدهند و ما هم باید مجوز بدهیم.وزیر کار و رفاه اجتماعی در ادامه گفت: مسائل حقوقی این انجمن بررسی شده است و آن ها به زودی کانون سراسری خود را تشکیل می دهند.ربیعی درباره انتقاداتی که در مورد این انجمن مطرح می شود نیز گفته است: تنها مشکلی که وجود داشت این بود که با آیین نامه ها مطابقت نمی کرد که با آیین نامه جدید به کانون های استانی و سراسری تقسیم می شود این مشکل هم برطرف می شود.او بار دیگر تاکید کرد: تمام جنبه های حقوقی تشکیل انجمن روزنامه نگاران تهران بررسی شده و به نظر من انجمنی خواهد بود در خدمت ارزش های نظام و انقلاب و فکر می کنم این افراد بیش از دیگران برای این ارزش ها دلسوزی می کنند.به گفته وزیر کار، متصدیان انجمن روزنامه نگاران تهران افرادی هستند که در جبهه انقلاب می جنگند اما باید این اجازه را هم به آن ها بدهیم که روایت خود را از نبرد برای جبهه انقلاب داشته باشند، مهم این است که کسی نباید از حضور دیگران در صحنه نگران بشود.

2ماه شکجه زن پولدار به خاطر اموالش