روزنامه حامی دولت: احتمالا روحانی رئیس مجمع تشخیص می‌شود!

Posted by

یک روزنامه‌ حامی دولت برخلاف واقعیت‌های موجود نوشت رویه بوده که رئیس‌جمهور رئیس مجمع تشخیص مصلحت بشود، بنابراین احتمالا روحانی رئیس این مجمع می‌شود.