در جلسه تاج با کی روش چه گذشت؟

Posted by

تاج گفت: دو جلسه چند ساعته با کارلوس کی‌روش داشتیم که این جلسات در روزهای سه‌شنبه و جمعه برگزار شد که هر دو در حال فکر کردن برای شرایط پیش رو هستیم و باید سخت تلاش کنیم تا تیم ملی فوتبال مقابل رقبا به موفقیت برسد.