لژیونر ایرانی در پرسپولیس؟

Posted by

عزت‌اللهی البته به بازگشت فکر نمی‌کند اما پیشنهاد پرسپولیس می‌تواند هر بازیکنی را وسوسه کند، حتی عزت‌اللهی که چندین و چند پیشنهاد اروپایی و آسیایی را در جیب دارد.