مصباح یزدی: انقلابی ماندن یعنی اینکه فرهنگ انقلابی را حفظ کنیم

Posted by

آیت الله مصباح یزدی گفت: انقلابی ماندن یعنی اینکه فرهنگ انقلابی را حفظ کنیم و آن را پرورش دهیم و صادر کنیم.