فرهاد کاظمی:می توانستیم سه امتیاز بازی را بگیریم

Posted by

سرمربی ماشین سازی تبریز گفت: می توانستیم سه امتیاز بازی را بگیریم.

به گزارش مهر، فرهاد کاظمی عصر جمعه در نشست خبری بعداز بازی ماشین سازی تبریز و تراکتورسازی گفت: نتیجه مساوی به درد هیچ تیمی نمی نخورد، بازی خیلی سختی برگزار شد.