تجمع بزرگ حوزویان در اعتراض به سرکوب مردم مظلوم بحرین+ تصاویر

Posted by

جشن
ملی
“سده” در یزد برگزار شد

تجمع بزرگ حوزویان در اعتراض به سرکوب مردم انقلابی و مظلوم بحرین و هتک حرمت روحانی مجاهد حضرت آیت الله شیخ عیسی قاسم
برگزار
شد.

جشن
ملی
“سده” در یزد برگزار شد