واکنش اتریش به فرمان ترامپ در خصوص ممنوعیت ورود اتباع

Posted by

وزیر خارجه اتریش فرمان ترامپ مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور مسلمان از جمله ایران به آمریکا را محکوم کرد. سباستین کورتز در پاسخ به آپا ضمن محکوم کردن این اقدام افزود: این اقدامات مجاز علیه تروریسم و اسلامگرایی نباید منجر به آن شوند که یک مذهب و کل یک کشور مورد سوءظن قرار گیرند.