مهاجم سابق استقلال در سیاه جامگان

Posted by

قیمت انواع “پورشه” در بازار تهران

علی عباسی مدیرعامل باشگاه سیاه‌جامگان گفت: با یرکوویچ تا پایان فصل قرارداد امضا کردیم و قرارداد عباس مرداسی که تا امروز ثبت نشده بود هم به ثبت رسید.

قیمت انواع “پورشه” در بازار تهران