برای لغو برجام و وضع دوباره تحریم‌های چندجانبه علیه ایران بسیار دیر شده است

Posted by

پل رایان پیش‌بینی کرد توافق هسته‌ای ایران که در دوران ریاست‌جمهوری اوباما به امضا رسید، احتمالاً پابرجا بماند. پل رایان همچنین، تأکید کرد آمریکا باید همزمان با پیگیری منافع خود، به خصومت خود با ایران ادامه دهد.