استاندار البرز : باغ سیب مهر شهرکرج یکی از بهترین باغ های نمونه کشور خواهد شد

Posted by

استاندار البرز در بازدید میدانی از روند احیای باغ تاریخی سیب مهر شهرکرج گفت: با اقدامات انجام شده این باغ به عنوان الگوی باغداری در کشور قرار خواهد گرفت.

به گزارش  بنیاد مستضعفان ، سید حمید طهایی  در حاشیه بازدید از باغ تاریخی سیب مهر شهر کرج اظهار داشت: درختان آفت زده این باغ توسط بنیاد مستضعفان با مجوز کارشناسان جهاد کشاورزی استان البرز جمع آوری و ارقام نهال های مرغوب  ماحصل دستاورد محققان و کارشناسان از محل اعتبارات تخصیص یافته  بنیاد مستضعفان  جایگزین شده است.
 
استاندار البرز با اشاره به همکاری های انجام شده توسط بنیاد مستضعفان برای احیای باغ سیب کرج گفت:  انشا ا… باغ سیب کرج به عنوان یکی از بهترین باغ های نمونه کشور معرفی خواهد شد.
 
بنابراین گزارش فضل الله خدایی مدیر عامل شرکت کشت و صنعت شهید مطهری بنیاد مستضعفان به عنوان مجری طرح احیای باغ سیب مهر شهر کرج در این باره توضیح داد:  طبق تفاهمنامه بنیاد مستضعفان با جهاد کشاورزی و شهرداری  کرج یکی از بهترین ایستگاه های پمپاژ کشور در طرح آبیاری قطره ای  این باغ تا کنون اجرا شده است و فاز احیای باغ سیب مهر شهر کرج   شامل جایگزینی  درختان و ارقام فرتوت و مسن باغ  با واریته های  با کیفیت و مقاوم با در نظر گرفتن جمیع شرایط از جمله زیست  محیطی ، توجیه اقتصادی ، مقاوم به شرایط آب و هوایی و ……  در سه فاز اجرا خواهد شد .
 وی افزود : بنیادمستضعفان برای اجرای کامل فازهای احیای باغ سیب مهر شهر کرج بیش از 150میلیارد   ریال اعتبار در نظر گرفته است که بخش قابل توجهی از ان تا کنون هزینه شده است.

 گفتنی است  کل اراضی در اختیار بنیاد مستضعفان در باغ سیب مهر شهر کرج حدود 272 هکتار است  .