شرط ایران برای حضور در مراسم حج

Posted by

سخنگوی کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس گفت: حفظ امنیت جانی و شان حجاج ایرانی از جمله شروط ایران برای شرکت در مراسم حج است.