مردم منتظر توضیح وزیر راه درباره سانحه قطار هستند

Posted by

محمد حسین فرهنگی گفت: ما تصمیم گرفته‌ایم که از وزیر مسئول درباره سانحه قطار تبریز ـ مشهد و قربانی شدن حدود 40 نفر از هموطنانمان توضیح بخواهیم.