ترامپ: رسانه ها باید قدرت مردم را در نظر بگیرند

Posted by

رئیس جمهور آمریکا گفت: ملت آمریکا نشان داد رسانه ها اشتباه می کردند. رسانه ها باید قدرت مردم را در نظر بگیرند.