روسیه به آمریکا هشدار داد

Posted by

وزارت خارجه روسیه درباره استقرار سامانه سپر موشکی در لهستان به آمریکا هشدار داد. روسیه تاکید کرد: آمریکا معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای را با پذیرش کشورهای غیر‌هسته ای عضو ناتو نقض کرده است.