واکنش ماکرون و لوپن به دیدگاه‌های یکدیگر در مراسم روز جهانی کارگر

Posted by

“دولت” به جان “دولت” افتاد

در حالی که مهمترین انتخابات فرانسه در دهه‌های اخیر وارد هفته نهایی خود شده است، ۲ نامزد نهایی در مراسم روز جهانی کارگر به انتقاد شدید از دیدگاه‌های یکدیگر پرداخته‌اند. ماکرون در سخنانی تأکید کرد: تا آخرین لحظه نه‌تنها علیه برنامه‌های او (لوپن) مبارزه خواهم کرد بلکه با ایده‌های وی در خصوص دموکراسی مبارزه می‌کنم.

“دولت” به جان “دولت” افتاد