همکاری سبزها با شبکه صهیونیستی- اماراتی برای تحریم ایران

Posted by

ایمیل‌های فاش شده سفیر امارات در واشنگتن، از تحرکات مشترک محافل ضد انقلابی و برخی طیف‌های وابسته به صهیونیست‌ها برای تحریم ملت ایران پرده برداشت.