مسافرگیری در ایستگاه طرشت از سر گرفته خواهد شد

Posted by

مدیر روابط عمومی شرکت بهره‌برداری متروی تهران گفت: با انتقال قطار، مسافرگیری در ایستگاه طرشت تا دقایقی دیگر از سر گرفته خواهد شد.