خطاهای فاجعه‌ بار «ترزا می» از نظر مفسران

Posted by

رسانه های خارجی، خطاهای فاجعه بار نخست وزیر انگلیس را سوژه خود قرار داده و وی زیر رگبار انتقاد مفسران و تحلیلگران قرار دارد.