بیانیه کانون دانشگاهیان ایران اسلامی در خصوص سند ۲۰۳۰

Posted by

کانون دانشگاهیان ایران اسلامی در بیانیه ای اعلام کرد: اجرای سند 2030 استقلال کشور در حوزه فرهنگ را نقض می کند.