آسمان اهواز غبارآلود شد

Posted by

در حال حاضر دمای هوای اهواز ۴۶ درجه سانتی‌گراد و باد و خاک بر آسمان حاکم است.