رونق بازار مسکن به نفع چه کسی است؟

Posted by

یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است: رونق بازار مسکن ، بازنده بزرگ آن عامه مردم و بخصوص نسل بعدی است که بایستی هزینه به‌اصطلاح رونق بازار (بخوانید دلالی مستغلات) را با بی‌خانه ماندن یا در شرایط نه‌چندان متفاوت تا آخر عمر زیر بار قرض بودن پرداخت کند.