ایران بودجه بیشتری را برای توسعه توان موشکی اختصاص داده است

Posted by

اندیشکده امریکایی نوشت: ایران بی‌توجه به آخرین تصمیم‌های سنای آمریکا در تحمیل تحریم‌های بیشتر، بودجه بیشتری را برای توسعه توان موشکی اختصاص داده است.