دیدار ترامپ از لندن به تعویق افتاد

Posted by

دیدار دونالد ترامپ، رئیس ‏جمهور آمریکا، از انگلیس تا ‏سال 2018 به تعویق افتاد.‏