گزارش تمرین استقلال/ برنامه ویزه منصوریان برای آبی پوشان

Posted by

بازیکنان استقلال بعد از گرم کردن، زیر نظر منصوریان پاس کاری تحت فشار را آغاز کردند.