کابینه دوازدهم وزیر زن ندارد

Posted by

فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: کد‌هایی که به دست ما می‌رسد، نشان می‌دهد هیچ زنی به عنوان وزیر در کابینه دوازدهم انتخاب نشده است.