ریابکوف: تحریم‌های آمریکا علیه ایران مغایر برجام است

Posted by

معاون وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه از اقدام دولت آمریکا در اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران انتقاد کرد.