کسب مدال برنز کشتی آزاد جوانان جهان توسط امامی

Posted by

نماینده وزن ۶۰ کیلوگرم کشورمان با پیروزی در دیدار رده بندی مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان به مدال برنز دست یافت.