وزارت نفت ۴ سال در حاشیه بود!

Posted by

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه وزارت نفت در ۴ سال اخیر درگیر حاشیه بوده است، تاکید کرد: امیدوارم نمایندگان، به طور دقیق و بر مبنای شایسته‌سالاری رای بدهند.