دلیل جدایی پیمان معادی از داوود میرباقری

Posted by

27 سال زندان برای راننده شخصی نتانیاهو

برومند درباره شایعه اختلاف بین پیمان معادی و داوود میرباقری که به قطع همکاری معادی با پروژه “ماه تی‌تی” ختم شد، توضیح داد: “رابطه بین داوود میرباقری و پیمان معادی مثل سابق خوب است. شرایط کار به جایی رسید که هر دو به این نتیجه رسیده‌اند که ادامه این همکاری میسر نیست و تصمیمی کاملا حرفه‌ای و کارشناسی بود. رابطه آن‌ها حرفه‌ای و براساس احترام متقابل است و با هم به این نتیجه رسیدند که این تصمیم به نفع پروژه خواهد بود.”

27 سال زندان برای راننده شخصی نتانیاهو