نظارت بر بازار شب عید بیشتر می شود

Posted by

50درصد ناباروری ها از مردان است

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران اظهارکرد: طرح نوروزی در سه مرحله زمانی اجرای می‌شود و بر حسب ضرورت، نظارت‌ها در بازارهای هدف تقویت خواهد شد.

50درصد ناباروری ها از مردان است