نشان ایمنی به ساختمان‌های ایمن یزد اعطا شود

Posted by

6 کوهنورد گرفتار شده در کوه میشو مرند نجات یافتند

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد با اشاره به اینکه ضرورت دارد توجه به ایمنی ساختمان‌ها در یزد افزایش یابد، گفت: نشان ایمنی به ساختمان‌های ایمن یزد اعطا شود.

6 کوهنورد گرفتار شده در کوه میشو مرند نجات یافتند